Hide Beetle - approx. 8 mm
Order: Coleoptera
Family: Trogidae (Hide Beetles)
Genus: Trox
Species: ?
Hide Beetles
Page Last Updated: December 9 2018
Home
1 species
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Hide Beetle - approx. 8 mm - High Park - October 2018
More Trox Beetles
More Trox Beetles
Updated December 9 2018